HAK TRAVNIK

HRVATSKO AMATERSKO KAZALIŠTE TRAVNIK

Wednesday, Apr 21st

Osvjezeno:10:49:20 AM

Hamlet u Mrduši Donjoj

Plakat Hamlet u Mrdusi maliSEZONA: 1996/1997
 Ivo Brešan "Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja"
Redatelj: Anto Bilić
Scenografija: Davorin Briševac
Glazba : Emil Jekauc
KOMEDIJA

 

 

 

Dokle ide ljudska pohlepa za vlašću ?
Sebe ni za šta a narod za sve.... ma koji narod?

Šimurina: Najprije je bija jedan kralj, dobar kralj....
               A nisam ja kriv što se kultura o me očešala....

»Glasovito Shakespeareovo djelo, koje neuki seljaci u zaostalom djelu Dalmatinske zagore uvježbavaju po frontovskom zadatku, uzeo je kao tematski predložak i mjeru zbivanja, dok je samo uvježbavanje dramaturški zamislio i postavio kao kazalište u kazalištu. Tečajem radnje, međutim, od odluke seoskih rukovodilaca da se Shakespeareova tragedija mora prilagoditi shvaćanjima sela i aktualnim, poslijeratnim društveno-političkim prilikama, Brešan ostvaruje i grotesknu parafrazu Hamleta, koja je određena, kao i njegovo djelo u cjelini, jezičnim idiomom Dalmatinske zagore, parodijskom identifikacijom kraljevskog makrosvijeta Shakespearea i seljačkog mikrosvijeta Donje Mrduše, te ironičko-satiričkom osudom dogmatske vlasti i primitivizma«. (B. Hećimović).

IZVEDBE: Novi Travnik, Nova Bila, Mostar, Vitez. 

IGRAJU: Anto Bilić. Adrijana Puđa, Franjo Lucić, Dražena Piliškić, Nikola Kovač, Igor Frkat, Berta Mlakić, Berislav Martinović, Ivan Pendeš, Darko Džambas, Miroslav Sučić, Jelena Kozina, Vanja Džambas, Dragan Šuvak, Ana Kolenda.

Vi ste ovdje: Hamlet u Mrduši Donjoj